Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Ik wil kort met je delen wat de bijbel zegt. Er staat “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid” (ze kunnen niet in de aanwezigheid van God komen, omdat Hij heilig is en heiligheid en zonde zijn als twee magneten, die elkaar afstoten) en “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer”.

De bijbel zegt ook “Iedereen, die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal gered worden”. En met ieder wordt jij ook bedoeld, toch?
Natuurlijk, ieder geldt voor ons allemaal.

Ik ga een kort gebed voor je bidden.:

Heer, zegen (VUL JE NAAM IN) en zijn/ haar geliefden met een lang en gezond leven. Here Jezus, maak Uzelf bekend aan hem/haar en doe een snel werk in zijn/ haar hart. Als (VUL JE NAAM IN) Jezus nog niet heeft aangenomen als zijn/haar Heer dan bid ik, dat hij/zij dat nú zal doen.

Als jij vandaag het Gratis Geschenk, dat God voor je heeft, wil aannemen, bid mij dan hardop en met je hart na.

Lieve Heer Jezus, kom in mijn hart. Vergeef me mijn zonden. Was en reinig me. Zet me vrij. Here Jezus dank U, dat U stierf voor mij. Ik geloof, dat U weer bent opgestaan en dat U weer
terug zult komen voor mij. Vul mij met Uw Heilige Geest. Geef me passie voor
de mensen, die U nog niet kennen, honger naar de dingen van God en vrijmoedigheid om het evangelie van Jezus Christus door te geven.

Ik ben gered. Ik ben opnieuw geboren, ik ben vergeven en ik ben op weg naar de
hemel, omdat ik Jezus in mijn hart heb!
Amen

Waauw, gefeliciteerd, dit is de beste beslissing in je leven, ooit!

Als een dienaar van het evangelie van Jezus Christus vertel ik je vandaag, dat
al je zonden zijn vergeven. Denk er altijd aan naar God toe te rennen en niet
bij Hem weg, want Hij houdt van je en heeft een geweldig plan voor jouw leven.

We zouden graag met je in contact komen om je een boekje toe te sturen met wat tips hoe nu verder.

Daarom vragen we je om het contactformulier op te sturen met je gegevens, zodat we je dit toe kunnen zenden.

%d bloggers liken dit: